Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 22-1-2022: Thứ Bảy tuần 2 mùa Thường niên (Mc 3, 20-21)

Lên đầu trang