Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 19-1-2022: Thứ Tư tuần 2 mùa Thường niên (Mc 3, 1-6)

Lên đầu trang