Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 17-1-2022: Thứ Hai tuần 2 mùa Thường niên (Mc 2, 18-22)

Lên đầu trang