Exsultet - Tin mừng Phục sinh trong Canh thức Vượt qua lúc 20:00 ngày 16-4-2022 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang