Đứng thẳng được - Thứ Hai tuần 30 mùa Thường niên (Lc 13, 10-17)

Lên đầu trang