Đứng gần Thập Giá - Đức Maria Mẹ Hội Thánh (Ga 19,26-27)

Lên đầu trang