Điều răn đứng đầu - Chúa nhật 31 mùa Thường niên năm B (Mc 12, 28b-34)

Lên đầu trang