Đáp ca: Tv 46,2-3.6-7.8-9 - CN Chúa Thăng Thiên năm B

Lên đầu trang