Đáp ca: Tv 117,2-4.16ab và 17-18.22-24 - CN II PS

Lên đầu trang