Con cầu nguyện cho họ - Thứ Ba tuần 7 Phục sinh (Ga 17, 1-11a)

Lên đầu trang