Có Chúa cùng hoạt động - Chúa nhật 7 Phục sinh năm B - Chúa Thăng Thiên (Mc 16, 15-20)

Lên đầu trang