Chúa nhật 34 TN năm B - Bài đọc II: Kh 1, 5-8

Lên đầu trang