Chúa nhật 33 TN năm B - Bài đọc I: 2 Mcb 7, 1.20-23.27b-29

Lên đầu trang