Chúa nhật 32 TN năm B - Bài đọc II: Dt 9, 24-28

Lên đầu trang