Chúa nhật 31 TN năm B - Đáp ca: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47-51ab

Lên đầu trang