Chúa nhật 31 TN năm B - Bài đọc I: Đnl 6, 2-6

Lên đầu trang