Chúa nhật 30 TN năm B - Đáp ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Lên đầu trang