Chúa nhật 30 TN năm B - Bài đọc II: Dt 5, 1-6

Lên đầu trang