Chúa nhật 30 TN năm B - Bài đọc I: Gr 31, 7-9

Lên đầu trang