Chúa nhật 29 TN năm B - Đáp ca: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22

Lên đầu trang