Chúa nhật 29 TN năm B - Bài đọc I: Is 53, 10-11

Lên đầu trang