Chúa nhật 28 TN năm B - Bài đọc II: Dt 4, 12-13

Lên đầu trang