Chúa nhật 28 TN năm B - Bài đọc I: Kn 7, 7-11

Lên đầu trang