Chúa nhật 26 TN năm B - Bài đọc I: Ds 11, 25-29

Lên đầu trang