Chúa nhật 25 TN năm B - Bài đọc I: Kn 2, 12. 17-20

Lên đầu trang