Chúa nhật 24 TN năm B - Đáp ca: Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Lên đầu trang