Chúa nhật 23 TN năm B - Bài đọc I: Is 35, 4-7a

Lên đầu trang