Chúa nhật 21 TN năm B - Đáp ca: Tv 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

Lên đầu trang