Chúa nhật 19 TN năm B - Đáp ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Lên đầu trang