Chúa nhật 18 TN năm B - Đáp ca: Tv 77, 3 và 4bc. 23-24. 25 và 54

Lên đầu trang