Chữa khỏi và cho về - Thứ Sáu tuần 30 mùa Thường niên (Lc 14, 1-6)

Lên đầu trang