Chủ sẽ phục vụ - Thứ Ba tuần 29 mùa Thường niên (Lc 12, 35-38)

Lên đầu trang