Chọn phần tốt hơn - Thứ Ba tuần 27 mùa Thường niên (Lc 10, 38-42)

Lên đầu trang