Chị hãy đi bình an - Thứ Năm tuần 24 mùa Thường niên (Lc 7, 36-50)

Lên đầu trang