Cánh Đồng Truyền Giáo - Thánh Timôthêô và Titô, Giám mục (Lc 10, 1-9)

Lên đầu trang