Bài 3: Đức Giêsu là ngôi lời vĩnh cửu của Thiên Chúa đến nhập thể mặc khải và thực hiện ơn cứu độ.

Lên đầu trang