Anh em bảo Thầy là ai? - Thứ Sáu tuần 25 mùa Thường niên (Lc 9, 18-22)

Lên đầu trang