Bài viết liên quan - TGP Sài Gòn: Thánh lễ truyền chức Phó tế lúc 8g30 ngày 13-1-2023