Bài viết liên quan - Giáo xứ Chợ Cầu: những vị khách đặc biệt