Bài viết liên quan - Dòng Đức Bà Truyền Giáo: Thánh lễ Bế mạc năm thánh - kỷ niệm 100 năm Dòng hiện diện tại Việt Nam