Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 8 Thường niên - năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 8 Thường niên - năm A

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật 8 Thường niên - Năm A

(Mt 6, 24-34)

Lời Chúa:

24"Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

25"Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Suy niệm:

1/ Đức Giêsu nói: Không ai có thể làm tôi hai chủ (Mt 6,24). Theo kinh nghiệm của bạn, bạn có quen biết ai có thể làm tôi hai chủ không?

2/ Tại sao Đức Giêsu khẳng định: Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được? Tại sao ta không thể đồng thời làm tôi cả hai?

3/ Đọc Mt 6,25-34. Động từ nào xuất hiện nhiều lần trong đoạn văn này? Đoạn văn Mt 6,19-24 mời ta đặt Thiên Chúa trên điều gì? Còn đoạn văn Mt 6,25-34 mời ta đặt Thiên Chúa trên điều gì?

4/ Tại sao câu nói của Đức Giêsu ở Mt 6,25 làm chúng ta hết lo âu?

5/ Tại sao câu nói của Đức Giêsu ở Mt 6,26-27 làm chúng ta hết lo âu về chuyện ăn uống?

6/ Tại sao câu nói của Đức Giêsu ở Mt 6, 28-29 làm chúng ta hết lo âu về chuyện áo quần?

7/ Tại sao câu nói của Đức Giêsu ở Mt 6,30-32 làm chúng ta hết lo âu về mọi nhu cầu vật chất?

8/ Trong bài Phúc âm này, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta không được lo lắng theo nghĩa nào?

Đức Giêsu có bảo chúng ta trở nên những người vô lo, vô trách nhiệm, lười biếng không?

9/ Bạn có kinh nghiệm gì khi sống câu Mt 6,33 không?

10/ Bạn có thấy câu Mt 6,34 giải phóng bạn khỏi gánh nặng lo âu không?

Top