Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 5 Mùa Chay, năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 5 Mùa Chay, năm A

Học hỏi Phúc âm

Chúa nhật 5 Mùa Chay - Năm A

(Ga 11,1-45)

Lời Chúa:

1Có một người bị đau nặng, tên là Ladarô, quê ở Bêtania, làng của hai chị em cô Mátta và Maria. 2Cô Maria là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh Ladarô, người bị đau nặng, là em của cô. 3Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng." 4Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh".

5Đức Giêsu quý mến cô Mátta, cùng hai người em là cô Maria và anh Ladarô.

6Tuy nhiên, sau khi được tin anh Ladarô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. 7Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giuđê!" 8Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?" 9Đức Giêsu trả lời: "Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời. 10Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình!"

11Nói những lời này xong, Người bảo họ: "Ladarô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây". 12Các môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại". 13Đức Giêsu nói về cái chết của anh Ladarô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. 14Bấy giờ Người mới nói rõ: "Ladarô đã chết. 15Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy". 16Ông Tôma, gọi là Điđymô, nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!"

17Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Ladarô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. 18Bêtania cách Giêrusalem không đầy ba cây số. 19Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mátta và Maria, vì em các cô mới qua đời. 20Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Mátta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. 21Cô Mátta nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy". 23Đức Giê-su nói:"Em chị sẽ sống lại!" 24Cô Mátta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết". 25Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" 27Cô Mátta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian".

28Nói xong, cô đi gọi em là Maria, và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy!" 29Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. 30Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mátta đã ra đón Người. 31Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em.

32Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết". 33Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. 34Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem". 35Đức Giêsu liền khóc. 36Người Do-thái mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!" 37Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?" 38Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. 39Đức Giêsu nói: "Đem phiến đá này đi". Cô Mátta là chị người chết liền nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày". 40Đức Giêsu bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" 41Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. 42Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con" 43Nói xong, Người kêu lớn tiếng: "Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!" 44Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi".

45Trong số những người Do-thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.

Học hỏi:

1/ Đọc Ga 11,1-5; 12,1-3. Đọc thêm Lc 10,38-42. Đức Giêsu có thân thiết với gia đình ba chị em này không?

2/ Đọc Ga 11,4-7. Tại sao Đức Giêsu không trở lại Giuđê ngay lập tức để chữa cho Ladarô dù Ngài yêu quý anh ấy?

3/ Đọc Ga 11,15. Tại sao Đức Giêsu lại mừng vì đã không có mặt để chữa cho Ladarô, khiến anh ấy phải chết? Đọc Ga 11,16; 14,5; 20,24-29. Bạn nghĩ gì về tính khí của Tôma?

4/ Đọc Ga 11,22.24.39. Chị Mátta có  tin Đức Giêsu hoàn sinh được em trai của chị không? Đọc Ga 11,27. Đối với chị Mátta, Đức Giêsu là ai?

5/ Đọc Ga 11,32-38. Bạn thấy Đức Giêsu có những cảm xúc bình thường của con người không? Đức Giêsu có hay xao xuyến không? Đọc Ga 12,27; 13,21. Tại sao Ngài lại xao xuyến ở Ga 11,33?

6/ Đọc Ga 11,41-42. Đâu là mục đích của lời cầu nguyện của Đức Giêsu ở trước mộ Ladarô?

7/ So sánh Ga 11,43-44 với Ga 20,6-7. Bạn thấy có gì khác nhau?

8/ Đọc Ga 11,46-53. Tại sao Đức Giêsu bị Thượng Hội Đồng kết án tử?

9/ Đức Giêsu nhận mình là Sự Sống lại và là Sự Sống (Ga 11,25). Điều đó có đáng tin không?

10/ Đọc Ga 11,4.40. Tại sao cái chết và sự hoàn sinh của Ladarô lại làm cho vinh quang Thiên Chúa và vinh quang của Đức Giêsu được tỏ hiện?       

Top