ĐTGM Phaolô ban phép Thêm Sức cho 17 thiếu nhi cộng đồng Công giáo nói tiếng Anh

Xin click vào hình để xem hình phóng to