Hoạt Động & Suy Tư

Tông Đồ Cầu Nguyện:Ngày 16/01/2019

"Lắng nghe những bài huấn đức hoặc học hỏi giáo lý là không đủ. Điều chúng ta muốn là sống như Chúa Giêsu đã sống." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho Lời của Ngài, từ đầu đi xuống trái tim con.

Tông Đồ Cầu Nguyện:Ngày 15/01/2019

"Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn can đảm để xin sự tha thứ và học cách lắng nghe những gì Ngài đang nói với chúng ta." (ĐGH Phanxicô) 

Tông Đồ Cầu Nguyện:Ngày 14/01/2019

"Chúng ta nên làm việc để thích nghi, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập bất cứ ai bị buộc phải rời khỏi ngôi nhà của chính mình và trải qua những khoảnh khắc khó khăn thực sự." (ĐGH Phanxicô)

Lòng hiếu thảo: điểm gặp gỡ liên tôn - Nữ tu Mai Thành

Để tưởng nhớ nữ tu Mai Thành Bùi Thị Như Kha, thành viên Ban MV Đối thoại liên tôn TGP, BBT xin giới thiệu suy tư của tác giả về chữ Hiếu, như điểm giao thoa trong cuộc đối thoại giữa tín đồ các tôn giáo.

Mến Yêu Hằng Ngày: Ngày 12/012019

Để Chúa Giêsu lớn lên trong đời sống phải là mục tiêu quan trọng hàng đầu mà ta cần phải có. Nghĩa là, Chúa Giêsu phải là người nắm giữ tâm trí và ý muốn của ta. Hay nói cách khác, điều này có nghĩa là mục tiêu, khao khát lớn nhất trong đời của ta là hoàn thành thánh ý Chúa trong mọi sự. Sợ hãi phải được bỏ qua, và đức ái trở thành lí do sống của ta. 

Tông Đồ Cầu Nguyện:Ngày 12/01/2019

“Chúng ta không được đợi đến khi hoàn thiện mới đáp lại Thiên Chúa, Đấng mời gọi chúng ta, nhưng hãy mở rộng tâm hồn để đáp lại tiếng Người.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, xin cho trái tim con rộng mở để lắng nghe tiếng Chúa.

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 11/01/2019

"Việc gặp gỡ với Thiên Chúa và với anh chị em không thể bị trì hoãn vì sự chậm trễ và lười biếng của chúng ta. Chúng ta được mời gọi gặp gỡ ngay hôm nay!" (ĐGH Phaxicô)

Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 10/01/2019

"Nếu chúng ta không đồng cam cộng khổ với người anh em đang đau khổ, dù họ khác tín ngưỡng, ngôn ngữ và văn hóa, thì chúng ta phải xem xét lại nhân tính của mình." (ĐGH Phaxicô)

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Chúa chịu phép rửa - Năm C

ân ngong ngóng và mọi người suy tính trong lòng về Yoan: Có khi chính ông là Ðức Kitô chăng. 16 Nên Yoan đáp lại với mọi người rằng: "Phần ta, ta thanh tẩy các ngươi bằng nước! Sẽ đến Ðấng quyền thế hơn ta, ta không đáng cởi quai dép Ngài.

Chứng từ Đức Tin thời Internet

Chúng con đã tìm hiểu Kinh thánh và càng lúc càng thấy Chúa thương chúng ta quá. Chúng con rất thương Chúa. Mấy năm qua chúng con tu theo Phật. Nay nhờ Kinh thánh chúng con biết chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao Duy nhất.