Sinh Hoạt Giáo Xứ

Cáo phó: Bà cố Anna Trần Thị Hoa

Thánh lễ An táng được cử hành lúc 09g00 thứ Năm, ngày 31/05/2018 tại thánh đường Giáo xứ Hà Nội, số 685 Thống Nhất, phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM.

Giáo xứ Bình Hòa: Thánh lễ Thêm Sức

Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu cho 97 em thiếu nhi và 14 tân tòng, vào lúc 18g00 ngày 25/05/2018. 

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 321 - Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận...

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật Chúa Ba Ngôi - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Bùi Phát: Lễ Chúa Thánn Thần hiện xuống

Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã chủ sự Thánh lễ Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống vào lúc 16g00 ngày 20-5-2018 tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định.

Giáo xứ Hà Nội: Bế giảng lớp Hướng dẫn Hôn nhân Gia đình khóa 49

Lúc 16g30 ngày 20.5.2018, 50 học viên khóa 49 lớp Hướng dẫn Hôn Nhân Gia đình giáo xứ Hà Nội đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn kết thúc khoá học.

Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin tháng 6.2018

Từ nhiều năm nay, mỗi tháng giáo xứ Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ và khách vãng lai.

Giáo xứ Bình An: Ngày Bệnh nhân truyền giáo

Lúc 6g00 Chúa nhật 20.5.2018, tại nhà thờ giáo xứ Bình An, hơn 200 bệnh nhân đã hiệp ý cùng cộng đoàn mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng là ngày Bệnh nhân truyền giáo trong giáo xứ.

Giáo xứ Đồng Tiến: Thánh lễ Xức Dầu bệnh nhân

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, là ngày truyền thống xức dầu bệnh nhân của giáo xứ Đồng Tiến, được cử hành lúc 10g30 Chúa Nhật 20.5.2018 tại nhà thờ giáo xứ Đồng Tiến.

Giáo xứ Phú Bình: Thánh lễ xức dầu bệnh nhân

Cha chánh xứ giáo xứ Phú Bình đã chủ sự Thánh lễ dành cho hơn 130 bệnh nhân lâu năm và các người lớn tuổi trong giáo xứ, vào Chúa nhật 20.5.2018.