Sinh Hoạt Giáo Xứ

Giáo xứ Tân Việt: Rửa tội dự tòng

Vào lúc 17g30 thứ Bảy 22.09.2018, tại thánh đường gx. Tân Việt, 31 anh chị em được diễm phúc trở nên chi thể mới của Đức Kitô, là con của Hội Thánh qua các bí tích khai tâm.

Giaó xứ Trung Chánh: Hành hương tại Ba Giồng

Cộng đoàn giáo xứ Trung Chánh hành hương tại trung tâm hành hương Ba Giồng thuộc Giáo phận Mỹ Tho vào thứ Hai 17/09/2018.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 25 Thường niên - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 338 - Chúa nhật 25 Thường niên - năm B

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận...

Giáo xứ Tân Phú Hòa: Đón nhận chi thể mới trong Đức Kitô

Thánh lễ ban các bí tích Khai tâm Kitô giáo và đón nhận 20 anh chị em tân tòng gia nhập Giáo hội, được cử hành lúc 18g00 thứ Bảy 15.9.2018 tại nhà thờ Tân Phú Hòa. 

Giáo xứ Tân Trang: Lễ giỗ mãn tang cha cố Giuse Phan Du Vịnh

Thánh lễ giỗ mãn tang của cha cố Giuse Phan Du Vịnh được cử hành lúc 9g30 thứ Bảy 15.09.2018, tại gx. Tân Trang, giáo hạt Phú Thọ do ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế.

Giáo xứ Hà Nội: Gia đình Tận Hiến mừng lễ bổn mạng

Lúc 17g15 ngày 15.9.2018, Gia đình Tận Hiến giáo xứ Hà Nội đã long trọng mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng của hội.

Giáo xứ Tam Hà: Bản tin Chúa nhật 24 Thường niên - Năm B

Từ nhiều năm nay, Bản tin giáo xứ Tam Hà được thực hiện để cộng đoàn giáo xứ có thêm kiến thức về Đức tin, về Giáo hội và thông tin của giáo xứ.

Giáo xứ Chợ Quán: Lễ KG năm học giáo lý 2018–2019

Xứ đoàn Gioan Bosco giáo xứ Chợ Quán đã tổ chức lễ khai giảng năm học giáo lý 2018-2019 vào lúc 08g00 sáng Chúa nhật, 9.9.2018 tại nhà thờ Chợ Quán. 

Giáo xứ Thánh Phaolô: KG lớp học tình thương

Lớp học tình thương Hướng Tâm của giáo xứ Thánh Phaolô đã khai giảng năm học mới vào lúc 07g30 ngày 06-9-2018, với sự hiện diện của giáo xứ và Chính quyền địa phương.