Suy Niệm Lời Chúa

Đức Tân Tổng giám mục Phaolô: Bài giảng Thánh lễ chính thức "Ra mắt cộng đoàn"

Anh chị em hãy cầu nguyện thật nhiều cho chúng tôi, để chúng tôi được như lòng Chúa mong ước, và tha thứ các thiếu sót lỗi lầm của chúng tôi trong khi phục vụ anh chị em.

Đừng sợ

Thứ Năm Tuần Bát Nhật Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Lc 24,35-48
"Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ!" (Lc 24,36)

Chúa đồng hành

Thứ Tư Tuần Bát Nhật Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Lc 24,13-35
Hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn". (Lc 24,29)

Tỉnh thức

Thứ Ba Tuần Bát Nhật Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Ga 20,11-18
Chúa Giêsu gọi: "Maria." Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni!" - nghĩa là "Lạy Thầy!" (Ga 20,16)

Báo tin cho anh em

Thứ Hai Tuần Bát Nhật Mùa Phục Sinh
Lời Chúa: 
Mt 28,8-15
"Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta." (Mt 28,10)

Loan truyền tin vui Chúa phục sinh

Thứ Bảy Tuần Thánh - Canh thức vượt qua - Lễ vọng Phục Sinh
Lời Chúa: 
Lc 24,1-12
"Các bà tường thuật lại tất cả sự việc cho mười một Tông đồ và các người khác." (Lc 24,9)

Mọi sự hoàn tất

Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
Lời Chúa: 
Ga 18, 1--19, 42
"Chúa Giêsu nói: 'Mọi sự đã hoàn tất!' Và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng.” (Ga 19,30)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Phục Sinh - năm A

Chúa Giêsu Kitô Phục sinh là trọng tâm của đức tin, đức cậy và đức mến của Kitô giáo. Nếu Chúa không phục sinh, niềm tin của chúng ta là vô ích.

Bài giảng Chúa nhật Phục Sinh

Chúa đã sống lại. Một Tin mừng vĩ đại cho cả loài người. Đức Cha Bossuet, một nhà giảng thuyết lùng danh của Pháp cho rằng biến cố Phục sinh là: "một biến cố cột trụ của Lịch sử". Sử gia Daniel Rops thì nói: "Người ta chỉ có thể phủ nhận sự kiện Phục sinh nếu không còn Phúc âm" 

Yêu đến cùng

Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh lễ tiệc ly
Lời Chúa: 
Ga 13,1-15
"Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng." (Ga 13,1)