Suy Niệm Lời Chúa

Bài giảng Chúa nhật Phục Sinh

Chúa đã sống lại. Một Tin mừng vĩ đại cho cả loài người. Đức Cha Bossuet, một nhà giảng thuyết lùng danh của Pháp cho rằng biến cố Phục sinh là: "một biến cố cột trụ của Lịch sử". Sử gia Daniel Rops thì nói: "Người ta chỉ có thể phủ nhận sự kiện Phục sinh nếu không còn Phúc âm" Còn J.J. Rousseau một nhà văn lớn của Pháp phát biểu như thế này: "Nếu đời sống và sự chết của Socrate là đời sống và sự chết của một nhà hiến triết thì đời sống và sự chết của Đức Giêsu quả là đời sống và sự chết của một Đức Chúa trời". Vâng Chúa đã sống đời sống của một Đúc Chúa Trời và Chúa cũng đã chết như một  Đức Chúa trời.

Phản bội

Thứ Tư Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Mt 26,14-25
"Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!" (Mt 26,24)

Bài giảng thứ Bảy Tuần Thánh: Vượt qua

Nhìn vào cuộc sống làm người của Chúa trên trần gian, chúng con thấy Chúa đã gặp quá nhiều đau khổ và cả sự chết nhưng Chúa đã vượt qua tất cả để bước vào vinh quang.

Bài giảng thứ Sáu Tuần Thánh: Cái chết của Chúa

Một cái chết đau thương đến cực độ... Vậy mà ngày hôm nay, biết bao nhiêu con người đã, không cầm được sự xúc động mỗi khi tưởng nhớ đến cái chết này.

Bài giảng thứ Năm Tuần Thánh: Bài học rửa chân

Từng lời nói, từng cử chỉ của Chúa Giê-su đều trang trọng và đậm đặc sứ điệp tình yêu làm cho phòng Tiệc ly hôm nay thật ấm cúng.

Sa ngã

Thứ Ba Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Ga 13,21-33.36-38
"Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần." (Ga 13,38)

Các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu

Thứ Hai Tuần Thánh
Lời Chúa: 
Ga 12,1-11
"Các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu." (Ga 12,8)

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá - năm A

Chúng ta được kêu mời lắng nghe và suy niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Chính nhờ sự tự hiến đó mà chúng ta cảm nghiệm được tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho con người.

Người tôi trung của Thiên Chúa

CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Lời Chúa: 
Mt 26,14--27,66
"Người này là Con Thiên Chúa.” (Mt 27,54)

Quy về một mối

Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay
Lời Chúa: 
Ga 11,45-56
"Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối." (Ga 11,52)