Đại Chủng Viện Thánh Giuse

Giới thiệu: 

ĐỊA CHỈ:
6 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT chung: 08 3829 0109
ĐT tổng đài: 08 3910 4818Giám Đốc

Linh Mục Gioakim Trần Văn Hương

Năm sinh: 1960

Năm thụ phong Linh mục: 1992


Phó Giám đốc Ban Thần học

Linh Mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Năm sinh: 1957

Năm thụ phong Linh mục: 1990


Phó Giám đốc Ngoại vụ

Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Võ

Năm sinh: 1958

Năm thụ phong Linh mục: 1992


Linh Mục Phêrô Lê Văn Chính

Năm sinh: 1955

Năm thụ phong Linh mục: 1998


Linh Mục Phêrô Trịnh Hồng Hải

Năm sinh: 1957

Năm thụ phong Linh mục: 1998


Linh Mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Năm sinh: 1959

Năm thụ phong Linh mục: 1992


Linh Mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng

Năm sinh: 1965

Năm thụ phong Linh mục: 2001


Linh Mục Phêrô Kiều Công Tùng

Năm sinh: 1964

Năm thụ phong Linh mục: 1999


Linh Mục Giuse Đỗ Quang Khang

Năm sinh: 1965

Năm thụ phong Linh mục: 1999


Linh Mục Giuse Đỗ Xuân Vinh

Năm sinh: 1970

Năm thụ phong Linh mục: 2001


Lm. Denis Phạm Bùi Vượng
Giáo sư Đại chủng viện
Năm sinh: 1965
Năm thụ phong linh mục: 2003