Đại Chủng Viện Thánh Giuse

Giới thiệu: 

ĐỊA CHỈ:
6 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT chung: 08 3829 0109
ĐT tổng đài: 08 3910 4818Giám Đốc

Linh Mục Giuse Bùi Công Trác

Năm sinh: 1965

Năm thụ phong Linh mục: 1999


Linh Mục Phêrô Lê Văn Chính

Năm sinh: 1955

Năm thụ phong Linh mục: 1998


Linh Mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Năm sinh: 1959

Năm thụ phong Linh mục: 1992


Linh Mục Giuse Đỗ Quang Khang

Năm sinh: 1965

Năm thụ phong Linh mục: 1999


Linh Mục Giuse Đỗ Xuân Vinh

Năm sinh: 1970

Năm thụ phong Linh mục: 2001


Lm. Denis Phạm Bùi Vượng
Giáo sư Đại chủng viện
Năm sinh: 1965
Năm thụ phong linh mục: 2003