Toà Tổng Giám Mục TP.HCM

Giới thiệu: 

Địa chỉ : 180 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT:

  • Tổng đài: 08 3930 3828
  • Văn phòng: 08 3930036

 

 

 

Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (hưu)
Năm sinh: 1934
Năm thụ phong Linh mục: 25/05/1965
ĐT: gọi tổng đài

Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc
Năm sinh: 11/11/1944
Năm thụ phong Linh mục: 17/12/1970

Giám Mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Năm sinh: 02/10/1952
Năm thụ phong Linh mục: 26/10/1980
ĐT: gọi tổng đài
Linh Mục Ignatiô Hồ Văn Xuân
Năm sinh: 1947
Năm thụ phong Linh mục: 1975
Chức vụ: Linh mục Tổng Đại diện, Chánh văn phòng Tòa TGM
ĐT: 0838295903
 
Linh Mục Phanxicô Xaviê Huỳnh Hữu Đặng (hưu)
Năm sinh: 1932
Năm thụ phong Linh mục: 1960
ĐT: gọi tổng đài
 
Linh Mục Gioan Bùi Thái Sơn
Năm sinh: 1956
Năm thụ phong Linh mục: 1992
Chức vụ: Đại diện Tư pháp
ĐT: 08 3930 2060
 
Linh Mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Năm sinh: 1957
Năm thụ phong Linh mục: 1990
Chức vụ: Thư ký Tòa TGM
ĐT: gọi tổng đài
 

 

 

 

Phụ trách: 
Lãnh đạo TGP: Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc