Lm. Gioan Bùi Thái Sơn

Ngôi mộ của thánh Phaolô

Truyền thống của Giáo hội Roma cho rằng thánh Phaolô bị chém đầu ở ngoại thành Roma khoảng năm 67. Vị trí ngôi mộ của ngài là dưới bàn thờ chính của đại thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành hiện nay.

Công nghị Giáo phận trong truyền thống Giáo luật

“Công nghị” là thuật ngữ từ nguyên ngữ Latinh “Synodus” hay Hy Lạp “Synodos”; thuật ngữ này là từ ghép gồm có: “syn” nghĩa là “cùng nhau” và “odos” nghĩa là “con đường”;