Bài: TT Gx. Hà Đông & Ảnh: Nguyễn Đức

Caritas hạt Xóm Mới: Mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Martino de Porres, bổn mạng của Caritas giáo hạt Xóm Mới, được cử hành lúc 10g00 ngày 04/11/2017 tại nhà thờ Hà Đông.